+48 56 4756095 biuro@e-buchmann.com

#100 Business Process Outsourcing

Proponujemy innowacyjność w zakresie usług księgowo-kadrowych, automatyzację procesów, transparentność w kontaktach z klientami, wysoki standard obsługi, indywidualizację, analizy biznesu oraz szereg rozwiązań informatycznych przyspieszających procesy finansowo-księgowe

#102 Księgowość

AR (Accounts Receivable) obsługujemy proces Order to Cash, który dotyczy takich obszarów, jak fakturowanie, należności, czy zakupy

#103 Kadry

Outsourcing kadrowo-płacowy (payrolling) jest nowoczesną metodą zarządzania, polegającą na przekazaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy

#104 Controlling

Controlling finansowy obejmuje przygotowanie informacji zarządczych dla managerów przedsiębiorstwa. W długim terminie pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje biznesowe

#102 Księgowość

AR (Accounts Receivable) obsługuje proces Order to Cash, który dotyczy takich obszarów, jak fakturowanie, należności, czy zakupy. 

Order to Cash to standaryzacja i automatyzacja, usprawnienie procesów logistycznych zachodzących w łańcuchach dostaw – od zamówienia do zapłaty, przy wyeliminowaniu tradycyjnych dokumentów papierowych. O2C/OtC pozwala każdej firmie uniknąć wielu błędów związanych   ze złym obiegiem informacji, tj.: utraty lub zagubienia zamówień klientów, marnowania czasu na ręczne porządkowanie i wypełnianie zamówień, spowolnienia procesu wystawiania faktur, czego powodem jest opóźnienie tzw. cash flow, czyli przepływu pieniędzy w relacji business to business (B2B)

AP (Accounts Payable) obsługuje proces Procure to Pay, który standaryzuje i automatyzuje obsługę procesów zakupowych. Dzięki P2P każda firma może uniknąć wystąpienia następujących obszarów ryzyka: braku integracji i współpracy z działem sprzedażowym i dostawcami, błędów związanych ze składaniem zamówień w procesie zakupowo-przetargowym, zbyt długim okresem płatność

TAX obsługuje kilka grup podatków/zagadnień podatkowych, tj. podatki pośrednie (VAT, akcyza) i podatki bezpośrednie (CIT) oraz procesy związane z polityką i prowadzeniem dokumentacji dotyczących cen transferowych

#101 Firma

Wiemy, że kompleksowe rozwiązania gwarantują sukces. Wspieramy zarządzanie, pilnujemy kosztów, doradzamy, bierzemy na siebie odpowiedzialność, optymalizujemy biznes naszych klientów. W warunkach dużej konkurencji budujemy trwałe relacje z klientem. Nasza usługa jest konkurencyjna cenowo i oparta na nowoczesnym produkcie o wysokiej jakości

#103 Kadry

Payrolling

Pełna odpowiedzialność za cały kadrowo-płacowy model wartości. Klient zlecający  usługi kadrowe kontroluje zasady wynagradzania, politykę dotyczącą świadczeń, czas pracy, urlopy, przenosi administrację kadr i płac na zewnątrz. Usługa ta minimalizuje ryzyko i odciąża klienta od problemów natury prawnej

Oferowana usługa zawiera kompleksowy model outsourcingu kadr i płac. Decyzja o korzystaniu z tych usług nie oznacza utraty kontroli. Działamy w ramach zasad określonych przez naszego klienta

Outsourcing kadrowo-płacowy jest nowoczesną metodą zarządzania, polegającą na przekazaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań, dążąc tym samym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

#104 Controlling

Controlling finansowy obejmuje przygotowanie informacji zarządczych dla managerów przedsiębiorstwa. W długim terminie pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje biznesowe

Controlling jako narzędzie do kontrolowania płynności finansowej pozwala na bieżący nadzór nad płynnością finansową, wyszukiwanie i uwalnianie zamrożonych kapitałów w firmie, pozwala optymalizować i ustalać moment oraz wielkość zaciąganych kredytów obrotowych. Odpowiednie raporty i podejście z dużym prawdopodobieństwem uchroni przedsiębiorcę przed brakiem płynności

Controlling produkcji pozwala monitorować efekty osiągane przez managerów produkcji oraz rozliczać ich pracę proporcjonalnie do osiąganych celów. W długim terminie optymalizacje przeprowadzone w ramach controllingu produkcji powodują, że nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwo na działania controllingowe zwracają się z nadwyżką

#105 RPA

Misją Buchmann jest rozwój, jedność i upowszechnianie automatyzacji i robotyki w procesach gospodarczych (RPA)

Jedność celów oznacza, że Buchmann prowadzi spójną politykę w zakresie kształcenia, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, dążąc do wzrostu potencjału w regionie, kraju i zagranicą, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności, redukcję kosztów, krótki okres zwrotu inwestycji, integrację danych, skalowalność, proaktywne zarządzanie ryzykiem

Celem Buchmann jest odnalezienie wartości dodanej RPA i w pełni wykorzystanie potencjału, jaki wypływa z danych biznesowych klientów. Wiedza o tym, w jaki sposób można wykorzystać zgromadzone dane, staje się kluczową kompetencją i jest ważnym elementem budowania strategii i przewagi konkurencyjnej w skali globalnej

Innowacje, oparte o automatyzację i robotykę (RPA) – to sfera, w której Buchmann chce rozwijać się i doskonalić. RPA ma umożliwić kompleksową automatyzację procesów, bez konieczności ponoszenia kosztów technicznych budowy interfejsów pomiędzy aplikacjami, pracę na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) istniejących systemów i oprogramowania enterprise (CRM, ERP, itp.). Automatyzacja procesów biznesowych (RPA) ma zwiększać produktywność, jednocześnie ograniczając złożoność procesów w oparciu o wprowadzanie do procesów funkcji sztucznej inteligencji

#BUCHMANN BPO

Business Process Outsourcing

#Go Agile