+48 56 4756095 biuro@e-buchmann.com

#Controlling

Controlling finansowy

Controlling finansowy obejmuje przygotowanie informacji zarządczych dla managerów przedsiębiorstwa. W długim terminie pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje biznesowe

Zakres usługi

 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do cyklicznej kontroli kosztów i właściwej wyceny wyrobów
 • Przygotowanie raportów do wielowymiarowej analizy rentowności sprzedaży, w tym raporty nierentownych transakcji
 • Przygotowanie mechanizmów do prognozowania wyników finansowych
 • Budżety kosztów, budżety inwestycji
Controlling stanów magazynów i logistyki

Controlling stanów magazynowych pozwala ustalić właściwy poziom utrzymywanych stanów magazynowych oraz ich cykliczną kontrolę. Pozwala to zapobiegać zamrażaniu kapitału, blokowania powierzchni magazynowej, podejmowania decyzji w zakresie nie rotujących pozycji

Zakres usługi

 • Przygotowanie odpowiedniej struktury magazynów i podmagazynów, w tym wyodrębnienie gospodarki surowcami, półfabrykatami, wyrobami, utylizacją itp.
 • Wiekowanie i rotacja stanów magazynowych
 • Ustalenie globalnych wskaźników i celów dla managerów logistyki
 • Kontrola strategicznych zakupów na stan magazynowy
 • Graficzna kontrola stanów magazynowych – przebiegi dzienne
 • Badanie efektywności logistyki, w tym ruchy magazynowe, ilość dokumentów w gospodarce magazynowej, efektywność wykorzystania powierzchni magazynowej i ustawienia (łatwiejszy dostęp do szybciej rotujacych materiałów)
Controlling jako narzędzie do kontrolowania płynności finansowej

Pozwala na bieżący nadzór nad płynnością finansową, wyszukiwanie i uwalnianie zamrożonych kapitałów w firmie, pozwala optymalizować i ustalać moment oraz wielkość zaciąganych kredytów obrotowych. Odpowiednie raporty i podejście z dużym prawdopodobieństwem uchroni przedsiębiorcę przed brakiem płynności

Zakres usługi

 • Rotacja zobowiązań
 • Rotacja należności
 • Codzienna analiza stanu środków pieniężnych
 • Monitorowanie płatności ze skontami oraz udzielanych/otrzymywanych rabatów
 • Strategia pozyskania kapitału w czasie kłopotów z płynnością, w tym lista i oszacowanie możliwości wewnątrz przedsiębiorstwa (struktura magazynów, płatności wychodzących, struktura środków trwałych) oraz zewnętrznych (kredyty, leasing, etc.)
Controlling produkcji
Controlling produkcji wymaga wdrożenia i zrozumienia specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży

Pozwala monitorować efekty osiągane przez managerów produkcji oraz rozliczać ich pracę proporcjonalnie do osiąganych celów. W długim terminie optymalizacje przeprowadzone w ramach controllingu produkcji powodują, że nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwo na działania controllingowe zwracają się z nadwyżką

Zakres usługi

 • Analiza wydajności i dostępności kluczowych linii produkcyjnych, w tym analiza cyklicznych problemów, wyznaczanie celów dla wydziałów produkcyjnych, budowa systemów motywacyjnych
 • Szczegółowe podejście do analizy strat produkcyjnych, wyznaczanie strat związanych z procesem technologicznym oraz wskazywanie alternatywnych rozwiązań pozwalających na kontrolowana redukcję strat materiałowych
 • Kontrola braków produkcyjnych, niezgodności wykazana przez służby kontroli jakości
 • Kontrola obsługi reklamacji w relacji do klientów i dostawców
 • Kontrola wynagrodzeń wskaźniki, siatka wynagrodzeń, nadgodziny
 • Kontrola kosztów kluczowych mediów (gaz, prąd, woda)