+48 56 4756095 biuro@e-buchmann.com

#RPA

# KOGNITYWNA

AUTOMATYZACJA

RPA [Robotic Process Automation]

Robotic Process Automation to technologia, która pozwala skonfigurować dowolne oprogramowanie komputerowe do emulowania i integrowania działań człowieka wchodzącego w interakcje z systemami cyfrowymi w celu wykonania procesu biznesowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań IT, RPA pozwala firmom na automatyzację za ułamek dotychczasowych kosztów i czasu

Niestrukturalne obrazy (dokumenty) wymagają funkcji OCR/ICR do wyodrębnienia danych. Jeśli obraz ma spójny format, na przykład płatne faktury, obrazy te można konwertować przy użyciu technologii OCR/ICR. Jeśli format jest niespójny, technologie OCR/ICR dostarczą nieustrukturyzowane dane tekstowe, które wymagają dalszego przetwarzania 

Niestrukturyzowany tekst wymaga technologii przetwarzania języka naturalnego w celu interpretacji różnych atrybutów istotnych dla zrozumienia danych. W końcu przedsiębiorstwa mają znacznie większą ilość niestrukturyzowanych danych

Innowacje, oparte o automatyzację i robotykę (RPA) – to sfera, w której Buchmann chce rozwijać się i doskonalić

RPA ma umożliwić kompleksową automatyzację procesów, bez konieczności ponoszenia kosztów technicznych budowy interfejsów pomiędzy aplikacjami, pracę na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) istniejących systemów i oprogramowania enterprise (CRM, ERP, itp.)

Automatyzacja procesów biznesowych (RPA) ma zwiększać produktywność, jednocześnie ograniczając złożoność procesów w oparciu o wprowadzanie do procesów funkcji sztucznej inteligencji

[Automatyzacja kognitywna]

Automatyzacja kognitywna wykorzystuje różne algorytmy i podejścia technologiczne wywodzące się z obszaru sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie języka naturalnego, analiza tekstu i eksploracja danych, technologie semantyczne oraz uczenie maszynowe. Dzięki nim narzędzia informatyczne autonomicznie oceniają i interpretują wiedzę. 

Automatyzacja kognitywna dostarcza zupełnie nowych możliwości działania. Oprogramowanie realizujące ten rodzaj automatyzacji ma możliwość uczenia się reakcji na nowe rzeczy/nowe sytuacje. Ponadto oprogramowanie realizujące  automatyzację kognitywną ma możliwość podejmowania decyzji złożonych albo takich, w których występują dwuznaczności lub pozornie konkurencyjne alternatywy. 

Tej klasy oprogramowanie jest w stanie wykryć i zareagować na sytuacje, w których ryzyko i konsekwencje błędu są wysokie, co wymaga większego nadzoru i koncentracji.

Połączenie automatyzacji kognitywnej i klasycznych narzędzi RPA pozwala na osiągnięcie wysokiej dokładności przetwarzania danych niestrukturalnych               i elastyczności niezbędnej do realizacji złożonych procesów biznesowych.